3D tlač, 3D skenovanie a konštrukcia

V spolupráci s našou partnerkou spopločnosťou 3D space, s.r.o. Vám vieme ponúknuť aj 3D tlač, 3D
skenovanie a konštrukciu Vašich výrobkov, alebo komponentov. Viac informácií získate kliknutím na
príslušný odkaz.