Mechanické opracovanie – CNC frézovanie

Pojazdy obrábacích centier: 1800 x 800 x 800 a 1000 x 600 x 800
Disponujeme aj klasickým sústruhom s maximálnym priemerom obrábaného dielu 300 mm.
Medzi typických predstaviteľov nami opracovávaných komponentov sa radia rôzne súčasti upínacích
a zváracích prípravkov, dosky a platne na upínanie rôznych komponentov, základové dosky a rámy
pre rozličné stroje. Vieme ale vyrobiť aj celé prípravky, alebo ich podskupiny ktoré sme schopní aj
zmontovať.

Pre zabezpečenie kvality nášho procesu mechanického opracovania využívame zoraďovací stroj na
náradie – ZOLLER Smile 400. Výstupnú kontrolu realizujem vizuálnou kontrolou, s využitím klasických
meracích nástrojov ako sú posuvné meradlá, 3 dotykové meradlá, uholníky a hĺbkomery. K dispozícii
máme ale aj meracie rameno FARO Platinum 8 so softwarom Verisurf, ktorý umožňuje meranie
a porovnávanie meraných výsledkov priamo s modelom.