Zákazníci vrátane koncových zákazníkov

Hriňovské strojárne – konzoly na upínanie prevodoviek
Famis PRO – časti upínacích a zvarovacích prípravkov
RK Technology – systém Antinoize pre redukciu hluku pri manipulácii s oceľovými profilmi.
Konštrukcia a vývoj produktu, vývoj a programovanie riadenia celej linky, montáž u koncových
zákazníkov.
RK Technology – komponenty rôznych strojov a technologických celkov
Volkswagen AG(koncový zákazník) – časti upínacích a zvarovacích prípravkov
AUDI(koncový zákazník) – časti upínacích a zvarovacích prípravkov
Porsche (koncový zákazník) – časti upínacích a zvarovacích prípravkov
Mercedes (koncový zákazník) – časti upínacích a zvarovacích prípravkov
Thyssen Krupp (koncový zákazník) – systém Antinoize
Hacklender (koncový zákazník) – systém Antinoize
Rheiner stahlbau (koncový zákazník) – systém Antinoize
Robotec- časti upínacích a zvarovacích prípravkov
Dekona – časti ale aj celé celky upínacích a zvarovacích prípravkov vč. Montáže
RP HUJO – rôzne komponenty pre technologické celky
Goldgrif – – rôzne komponenty pre technologické celky
AMMANN Czech republic – komponenty pre výrobu cestných valcov
DGK systém – časti strojov a výrobných liniek
Maplan – – časti strojov a výrobných liniek
Starlinger – časti strojov a výrobných liniek na výrobu a spracovanie plastov
Menubox – časti strojov na zatavovanie obalov jedál
VAS Dolný Kubín – – rôzne komponenty pre technologické celky
VF Žilina – komponenty a časti strojov pre manipuláciu s rádioaktívnym materiálom